Stro: rundvee

Meest voorkomende soorten zijn tarwe- en gerstestro. Tarwestro wordt hoofdzakelijk als strooisel gebruikt. Gerstestro wordt overwegend als structuurhoudend voer voor melk- en jongvee gebruikt. Het product is leverbaar in grote en kleine balen.