Vloeibaar (24)

Aardappelpuree: rundvee
Aardappelpuree: rundvee
Aardappelpuree
Vloeibaar

Aardappelpuree: rundvee

Tijdens de verwerking van aardappelen ontstaan waardevolle nevenstromen voor de veevoeding, waaronder vloeibaar aardappelpuree. Voor de productie van aardappelpuree worden de aardappelen geschild en in kleinere stukjes gesneden en vervolgens geblancheerd om het zetmeel te ontsluiten. Na het blancheren en pureren wordt de puree gedroogd.

Aardappelpuree: varkens
Aardappelpuree: varkens
Aardappelpuree
Vloeibaar

Aardappelpuree: varkens

Tijdens de verwerking van aardappelen ontstaan waardevolle nevenstromen voor de veevoeding, waaronder vloeibare aardappelpuree. Voor de productie van aardappelpuree worden de aardappelen geschild en in kleinere stukjes gesneden en vervolgens geblancheerd om het zetmeel te ontsluiten. Na het blancheren en pureren wordt de puree gedroogd.

Aardappelstoommoes: rundvee
Aardappelstoommoes: rundvee
Aardappelstoommoes
Vloeibaar

Aardappelstoommoes: rundvee

Tijdens de verwerking van aardappelen tot frites, puree, zetmeel en andere aardappelproducten, ontstaan waardevolle nevenstromen. Eén daarvan is aardappelstoommoes. De aardappelen worden bij binnenkomst gewassen en vervolgens met stoom behandeld. Door het stomen laat de schil los. De schil en een deel van de zetmeellaag direct onder de schil, worden vervolgens door middel van borstels verwijderd of door middel van een schiltrommel. Aan het einde van het proces worden de schillen gehomogeniseerd tot vloeibare aardappelstoommoes. Dit vloeibare product wordt door Duynie vermarkt in de Nederlandse en Belgische rundveehouderij.

Aardappelstoommoes levert energie op pensniveau. Hiermee is de energievoorziening op pens- en darmniveau goed en wordt de vorming van microbieel eiwit gestimuleerd. Het bevordert de vorming van propionzuur waardoor het melkeiwitgehalte en de melkgift wordt bevorderd. Aardappelstoommoes past dan ook uitstekend in rundveerantsoenen die pensenergie nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn rantsoenen waar voldoende eiwit aanwezig is, zoals rantsoenen met een hoog aandeel weidegras, graskuil of bierbostel. Het eiwit wordt dan beter benut door de extra energie in de aardappelstoommoes. Aardappelstoommoes is ook zeer geschikt om de maïs- en­/of graskuil af te dekken. 

Aardappelstoommoes: varkens
Aardappelstoommoes: varkens
Aardappelstoommoes
Vloeibaar

Aardappelstoommoes: varkens

Tijdens de verwerking van aardappelen tot frites, puree, zetmeel en andere aardappelproducten, ontstaan waardevolle nevenstromen. Eén daarvan is aardappelstoommoes. De aardappelen worden bij binnenkomst gewassen en vervolgens met stoom behandeld. Door het stomen laat de schil los. De schil en een deel van de zetmeellaag direct onder de schil, worden vervolgens door middel van borstels verwijderd of door middel van een schiltrommel. Aan het einde van het proces worden de schillen gehomogeniseerd tot vloeibare aardappelstoommoes. Dit vloeibare product wordt door Duynie vermarkt in de Nederlandse en Belgische varkenshouderij.

Aardappelstoomschillen zijn voor veel brijvoerrantsoenen een basiscomponent. Het is een belangrijke zetmeelbron die bovendien een belangrijke bijdrage levert aan de homogeniteit van de brij en het voormengsel. Ook heeft het een positief effect op de vertering van de gehele brij.

Biergist 400: varkens
Biergist 400: varkens
Biergist 400
Vloeibaar

Biergist 400: varkens

Bij de bereiding van bier worden meerdere producten geproduceerd die geschikt zijn voor gebruik als diervoeder, één ervan is biergist. Door middel van het kiemen van de brouwgerst ontstaat er mout, waarbij een belangrijk deel van het zetmeel omgezet wordt in moutsuikers. Uit het moutmengsel worden de oplosbare componenten uitgewassen. Het suikerrijke water, wort genaamd, wordt geënt met gisten die de aanwezige koolhydraten omzetten in alcohol. Tijdens en na het vergistingsproces worden de gistcellen afgescheiden van het "jongbier". Een deel hiervan wordt vermarkt als vochtrijk diervoeder en wordt biergist genoemd. Het eiwitgehalte is afhankelijk van het brouwproces.

Kantoor
Verkoop binnendienst

+32 (0)58 68 05 40
info@duynie.be

Cooker Cream (pas certifiées FCA): varkens
Cooker Cream (pas certifiées FCA): varkens
Cooker Cream (pas certifiées FCA)
Vloeibaar

Cooker Cream (pas certifiées FCA): varkens

In de zuivelindustrie ontstaan verschillende nevenstromen die gebruikt kunnen worden als veevoedermiddel, één daarvan is Cooker Cream. 

Erwtencrème: varkens
Erwtencrème: varkens
Erwtencrème
Vloeibaar

Erwtencrème: varkens

Erwtencrème is een nevenstroom die vrijkomt bij de zetmeelwinning uit erwten. Hierbij ontstaat een zetmeelrijke stroom die vervolgens verder wordt verwerkt in de fabriek en is bestemd voor humane voedingsdoeleinden. Daarnaast komt een hoogwaardige eiwitbron vrij, met een hoog aandeel lysine. De erwtenvezel en het erwteneiwit komen in een vaste verhouding vrij en worden gemengd en vormen het product erwtencrème. Duynie introduceerde als eerste vloeibare bijproducten afkomstig uit de erwtenverwerking op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt. Inmiddels staan deze producten bekend als een goed verteerbare eiwitbron voor de varkenshouderij.

Graanspoeling: varkens
Graanspoeling: varkens
Graanspoeling
Vloeibaar

Graanspoeling: varkens

Mout, tarwe, maïs en rogge vormen de hoofdingrediënten voor de productie van graanalcohol. De fijn gemalen granen worden samen met gerstmout geweekt en onder invloed van het mout omgezet in moutsuiker. Door toevoegingen van gist wordt moutsuiker omgevormd tot alcohol en koolzuurgas. Na het gistingsproces wordt het product gescheiden in een graanfractie en alcohol. De alcohol wordt gedestilleerd en vormt de basis voor graanjenever. De restfractie wordt als veevoer afgezet. Duynie vermarkt deze stroom als Graanspoeling richting de varkenshouderij.

Havereiwit: varkens
Havereiwit: varkens
Havereiwit
Vloeibaar

Havereiwit: varkens

Havereiwit komt vrij tijdens de verwerking van haverproducten. Tijdens het productieproces worden de meeste oplosbare delen gebruikt voor de humane sector. De restfractie is uitermate geschikt om te gebruiken als diervoeder. Havereiwit is een hoogwaardige eiwit- en vetbron voor varkens. Het kan gebruikt worden om duurdere eiwit producten zoals soja te vervangen waardoor u lagere totale voerkosten heeft.

Kaaswei: varkens
Kaaswei: varkens
Kaaswei
Vloeibaar

Kaaswei: varkens

In de zuivelindustrie ontstaan verschillende nevenstromen die gebruikt kunnen worden als veevoedermiddel, één daarvan is kaaswei. Bij het maken van kaas worden, door toevoeging van stremsel, vaste stoffen in de melk (eiwitten, vet) gescheiden van het vocht (kaaswei). Stremsel bevat een eiwitsplitsend enzym, chymosine, dat zorgt voor samenklonteren (coaguleren) van bepaalde melkeiwitten en maakt scheiding van wrongel en wei mogelijk. De wei bevat nog veel stoffen uit de melk, waaronder vitamines, wei-eiwit, melksuiker en mineralen.

Kroketpuree: rundvee
Kroketpuree: rundvee
Kroketpuree
Vloeibaar

Kroketpuree: rundvee

Tijdens de productie van frites en andere aardappelspecialiteiten ontstaan waardevolle nevenstromen voor de veevoeding. Eén daarvan is Kroketpuree. Dit zijn aardappelkroketten die zijn afgekeurd als consumptie productie voor de humane sector, een gevolg van afwijkende kleur, lengte, vorm, enz. Daarnaast ontstaat tijdens de start en afdraai van de productlijnen, Kroketpuree voor de veevoeding. Kroketpuree is een energierijk product.

Kroketpuree: varkens
Kroketpuree: varkens
Kroketpuree
Vloeibaar

Kroketpuree: varkens

Tijdens de productie van frites en andere aardappelspecialiteiten ontstaan waardevolle nevenstromen voor de veevoeding. Eén daarvan is Kroketpuree. Dit zijn aardappelkroketten die zijn afgekeurd als consumptie productie voor de humane sector, een gevolg van afwijkende kleur, lengte, vorm, enz. Daarnaast ontstaat tijdens de start en afdraai van de productlijnen, Kroketpuree voor de veevoeding. Kroketpuree is een energierijk product.

Nutribond ®: rundvee
Nutribond ®: rundvee
Nutribond ®
Vloeibaar

Nutribond ®: rundvee

Nutribond ® is een circulair multifunctioneel feed ingrediënt van plantaardige oorsprong. Tijdens een fermentatieproces ontstaat vanuit natuurlijke melassemengsels citroenzuur. De achterblijvende vinasse na fermentatie is een plantaardige cocktail van nutriënten. Het is een goed vloeibaar product met een hoog drogestofgehalte.

Nutribond ®: varkens
Nutribond ®: varkens
Nutribond ®
Vloeibaar

Nutribond ®: varkens

Nutribond ® is een circulair multifunctioneel feed ingrediënt van plantaardige oorsprong. Tijdens een fermentatieproces ontstaat vanuit natuurlijke melassemengsels citroenzuur. De achterblijvende vinasse na fermentatie is een plantaardige cocktail van nutriënten. Het is een goed vloeibaar product met een hoge droge stof.

Remyfeed L: varkens
Remyfeed L: varkens
Remyfeed L
Vloeibaar

Remyfeed L: varkens

Bij de winning van zetmeel uit rijst, ontstaan enkele waardevolle vloeibare producten voor de varkenshouderij. Remyfeed L is één van deze producten. De hele rijstkorrel wordt gereinigd, geconditioneerd, gemalen en geweekt. Na onttrekken van water en het zetmeel ontstaat een zuivere zetmeelbron die in humane voedingsmiddelen verder worden verwerkt. Tijdens dit proces ontstaat een vloeibare zetmeelrijke nevenstroom, die door Duynie onder de naam Remyfeed L wordt vermarkt. Remyfeed L wordt ingedikt tot circa 14 a15% droge stof, aangezuurd en rechtstreeks naar de varkenshouder gebracht.

TGC Amypro: rundvee
TGC Amypro: rundvee
TGC Amypro
Vloeibaar

TGC Amypro: rundvee

TGC Amypro is een natuurproduct, de basis wordt gevormd door tarwe. Bij de winning van zetmeel uit tarwe, ontstaat vloeibaar tarwezetmeel. Met behulp van enzymen wordt dit afgebroken tot suikers. Wanneer gist wordt toegevoegd aan deze suikers ontstaat er alcohol. Na afscheiding van de alcohol resteert er een vloeibaar, bruingekleurd en eiwitrijk product; tarwegistconcentraat Amypro. 

TGC Amypro: varkens
TGC Amypro: varkens
TGC Amypro
Vloeibaar

TGC Amypro: varkens

TGC Amypro wordt geproduceerd tijdens de winning van alcohol uit vloeibaar tarwezetmeel. Het aanwezige zetmeel wordt omgezet in alcohol met behulp van enzymen en micro-organismen. Na afscheiding van de alcohol ontstaat TGC Amypro: een vloeibaar, bruingekleurd en eiwitrijk product.

TGC Bergapro: rundvee
TGC Bergapro: rundvee
Bergapro
Vloeibaar

TGC Bergapro: rundvee

TGC Bergapro is een natuurproduct, de basis wordt gevormd door tarwe. Bij de winning van zetmeel uit tarwe, ontstaat vloeibaar tarwezetmeel. Met behulp van enzymen wordt dit afgebroken tot suikers. Wanneer gist wordt toegevoegd aan deze suiker ontstaat er alcohol. Na afscheiding van de alcohol resteert er een vloeibaar, bruingekleurd en eiwitrijk product: tarwegistconcentraat Bergapro.

TGC Bergapro: varkens
TGC Bergapro: varkens
Bergapro
Vloeibaar

TGC Bergapro: varkens

TGC Bergapro is een natuurproduct, de basis wordt gevormd door tarwe. Bij de winning van zetmeel uit tarwe, ontstaat vloeibaar tarwezetmeel. Met behulp van enzymen wordt dit afgebroken tot suikers. Wanneer gist wordt toegevoegd aan deze suiker ontstaat er alcohol. Na afscheiding van de alcohol resteert er een vloeibaar, bruingekleurd en eiwitrijk product: tarwegistconcentraat Bergapro.

TGC ProtiWanze®: rundvee
TGC ProtiWanze®: rundvee
ProtiWanze®
Vloeibaar

TGC ProtiWanze®: rundvee

ProtiWanze® is een natuurproduct, de basis wordt gevormd door tarwe en een klein deel bietensuikerstroop. Bij de winning van zetmeel uit de tarwe, ontstaat vloeibaar tarwezetmeel. Het zetmeel wordt met behulp van enzymen afgebroken tot suikers. Wanneer gist wordt toegevoegd aan deze suikers ontstaat er alcohol. Na afscheiding van de alcohol resteert er een vloeibaar bruingekleurd en eiwitrijk product; tarwegistconcentraat ProtiWanze®.

TGC ProtiWanze®: varkens
TGC ProtiWanze®: varkens
ProtiWanze®
Vloeibaar

TGC ProtiWanze®: varkens

Protiwanze® is een tarwegistconcentraat dat ontstaat bij de productie van bio-ethanol uit vloeibare tarwebloem, waaruit de gluten zijn gewonnen, en soms een klein aandeel bietensuikerstroop. De tarwegries en -eiwitten worden voor de fermentatie gescheiden van de tarwezetmeelfractie.

TGC Sastapro: rundvee
TGC Sastapro: rundvee
TGC Sastapro
Vloeibaar

TGC Sastapro: rundvee

Tarwegistconcentraat Sastapro is een natuurproduct, de basis wordt gevormd door tarwe. Bij de winning van zetmeel uit tarwe, ontstaat vloeibaar tarwezetmeel. Met behulp van enzymen wordt dit afgebroken tot suikers. Wanneer gist wordt toegevoegd aan deze suikers ontstaat er alcohol. Na afscheiding van de alcohol resteert er een vloeibaar, bruingekleurd en eiwitrijk product; tarwegistconcentraat Sastapro.

Gaten graven in het voer? Wisselende mestconsistentie? Dit zijn signalen dat de koeien teveel selecteren in het voer. Zorg dat het rantsoen niet te droog en goed gemengd is. Vloeibaar tarwegistconcentraat (TGC) in het rantsoen helpt doordat grondstoffen/krachtvoeders beter aan het ruwvoer blijven plakken waardoor selectie aan het voerhek beperkt wordt. Tevens is TGC licht zurig waardoor het broei tegen gaat en het voer fris en smakelijk blijft gedurende warme periodes.

TGC Sastapro: varkens
TGC Sastapro: varkens
TGC Sastapro
Vloeibaar

TGC Sastapro: varkens

TGC Sastapro is een tarwegistconcentraat dat ontstaat bij de productie van graanalcohol uit vloeibaar tarwezetmeel. Het wordt geproduceerd door Cargill in Sas van Gent (nl). Sastapro is een stabiele eiwitbron met een aantrekkelijk aminozurenpatroon, omdat het eiwit deels uit gist- en deels uit tarwe eiwit bestaat.

TZM KRETAR: varkens
TZM KRETAR: varkens
Tarwezetmeel Kretar
Vloeibaar

TZM KRETAR: varkens

Tarwezetmeel KRETAR is een vloeibaar tarwezetmeel dat wordt geproduceerd Cargill in Krefeld Duitsland. De huidige samenstelling is voorlopig en is aan verandering onderhevig. Het product ontstaat bij de winning van zetmeel en gluten uit tarwe,. Het product bevat resten van tarwezetmeel, oplosbaar tarwezetmeel, vezels, suikers en een aandeel tarwe-eiwit. Het product wordt gestabiliseerd met organische zuren.

Tarwezetmeel KRETAR heeft momenteel nog een hoog tarwe eiwit niveau. Het proces zal de komende periode worden geoptimaliseerd waardoor de nutritionele inhoud zal veranderen. U dient hierbij rekening te houden in de rantsoenoptimalisatie.

Steekvast (18)

Aardappelpersvezel: rundvee
Aardappelpersvezel: rundvee
Aardappelpersvezel
Steekvast

Aardappelpersvezel: rundvee

De aardappel is de basis voor een groot aantal producten voor de humane voeding. Hierbij wordt ook een groot aantal producten geproduceerd die beschikbaar komen als diervoeders, Aardappelpersvezel is hier een voorbeeld van. Aardappelzetmeel wordt gewonnen uit zetmeelaardappelen. Deze aardappelen hebben een bijzonder hoog zetmeelgehalte. De aardappelen worden in de fabriek, nadat ze zijn gewassen, vermalen tot een aardappelbrij. De aardappelbrij wordt gescheiden in drie stromen; aardappelzetmeel, aardappelvruchtwater en aardappelvezel. De aardappelvezels bestaan uit fijngemalen schil, celwanden en overige zetmeeldelen. De aardappelvezels worden geperst waardoor de drogestof stijgt, waarna ze door Duynie op de rundveemarkt worden afgezet als Aardappelpersvezel.

Aardappelschraapsel: rundvee
Aardappelschraapsel: rundvee
Aardappelschraapsel
Steekvast

Aardappelschraapsel: rundvee

Tijdens de verwerking van aardappelen tot frites, puree, zetmeel en andere aardappelproducten, ontstaan waardevolle nevenstromen. Eén daarvan is aardappelschraapsel. De aardappelen worden bij binnenkomst gewassen en vervolgens geschild. De schil en een deel van de zetmeellaag, direct onder de schil, worden opgevangen en verder verwerkt tot aardappelstoommoes. Tijdens de aardappelverwerking ontstaan diverse nevenstromen zoals snij- en schilresten die ontstaan bij het verder reinigen van de aardappel. Deze rauwe aardappelstroom wordt door Duynie vermarkt onder de naam Aardappelschraapsel.

Bietenperspulp: rundvee
Bietenperspulp: rundvee
Bietenperspulp
Steekvast

Bietenperspulp: rundvee

De basis van perspulp wordt gevormd door suikerbieten. Tijdens de verwerking van suikerbieten tot suiker worden de suikerbieten in dunne reepjes gesneden. Deze reepjes worden via wasmolens naar broeitroggen getransporteerd. De broeitroggen zijn gevuld met warm water, het warme water zorgt ervoor dat de suiker uit de bietenreepjes gehaald wordt. Het snijdsel waar de suiker uitgehaald is wordt geperst en vormt voedzaam veevoer: perspulp.

Bietenperspulp: varkens
Bietenperspulp: varkens
Bietenperspulp
Steekvast

Bietenperspulp: varkens

Perspulp wordt geproduceerd tijdens de verwerking van suikerbieten tot suiker. De suikerbieten worden in dunne reepjes gesneden, deze reepjes worden via wasmolens naar broeitroggen getransporteerd. De broeitroggen zijn gevuld met warmwater, het warme water zorgt ervoor dat de suiker uit de buitenreepjes gehaald wordt. Het snijdsel waar de suiker uitgehaald is wordt geperst en afgezet als perspulp.

Brouwerijdraf: rundvee
Brouwerijdraf: rundvee
Brouwerijdraf
Steekvast

Brouwerijdraf: rundvee

Bij de bereiding van bier worden meerdere producten geproduceerd die geschikt zijn voor gebruik als diervoeder, één ervan is brouwerijdraf. Door middel van het kiemen van de brouwgerst ontstaat er mout, waarbij een belangrijk deel van het zetmeel omgezet wordt in moutsuikers. Het moutmengsel wordt in klaringskuipen overgepompt, waarin tijdens roeren en toevoeging van warm water, de oplosbare componenten worden uitgewassen. Het suikerrijke water, wort genaamd, wordt verder gebruikt voor de productie van bier. De eiwitrijke gerstrestanten blijven achter in de klaringskuip en worden vermarkt als brouwerijdraf.

Brouwerijdraf: varkens
Brouwerijdraf: varkens
Brouwerijdraf
Steekvast

Brouwerijdraf: varkens

Bij de bereiding van bier worden meerdere producten geproduceerd die geschikt zijn voor gebruik als diervoeder, één ervan is draf. Door middel van het kiemen van de brouwgerst ontstaat er mout, waarbij een belangrijk deel van het zetmeel omgezet wordt in moutsuikers. Het moutmengsel wordt in klaringskuipen overgepompt, waarin tijdens roeren en toevoeging van warm water, de oplosbare componenten worden uitgewassen. Het suikerrijke water, wort genaamd, wordt verder gebruikt voor de productie van bier. De gerstrestanten blijven achter in de klaringskuip en worden door Duynie vermarkt als Brouwerijdraf.

Ciprostar: rundvee
Ciprostar: rundvee
Ciprostar
Steekvast

Ciprostar: rundvee

Ciprostar wordt geproduceerd gedurende het extractieproces van inuline-vezels uit de cichoreiwortels. Inuline is het reserve koolhydraat van de cichoreiwortel en wordt in de humane voeding gebruikt. In de diervoeding staat inuline bekend als prebioticum met een positieve werking op de darmgezondheid. Tijdens het productieproces worden de cichoreiwortels gewassen en in dunne reepjes gesneden. Vervolgens worden de reepjes wortel met warm water behandeld om de inuline ketens uit de cichoreisnijdsels te loochen. Het restant wordt geperst om tot een hogere droge stof te komen. De cichoreiperspulp, die Duynie onder de naam Ciprostar verkoopt, is een zeer smakelijk product wat zich gemakkelijk laat inkuilen.

Ciprostar: varkens
Ciprostar: varkens
Ciprostar
Steekvast

Ciprostar: varkens

Cichoreiperspulp wordt geproduceerd gedurende het extractieproces van inuline-vezels uit de cichoreiwortels. Inuline is het reserve koolhydraat van de cichoreiwortel en wordt in de humane voeding gebruikt. In de diervoeding staat inuline bekend als prebioticum met een positieve werking op de darmgezondheid. Tijdens het productieproces worden de cichoreiwortels gewassen en in dunne reepjes gesneden. Vervolgens worden de reepjes wortel met warm water behandeld om de inuline ketens uit de cichoreisnijdsels te loochen. Het restant wordt geperst. De cichoreiperspulp, die Duynie onder de naam cichoreiperspulp verkoopt, is een zeer smakelijk product wat zich gemakkelijk laat inkuilen.

Corngold®: rundvee
Corngold®: rundvee
Corngold®
Steekvast

Corngold®: rundvee

Corngold® is vers maïsglutenvoer dat ontstaat tijdens de natte zetmeelwinning uit korrelmaïs. Het maïsglutenvoer bestaat uit een mengsel van maïszemelen, maïskiemen, zetmeel en eiwit. Nadat de korrelmaïs is gezeefd, geschoond en gebroken, wordt de maïs geweekt in warm water. De geweekte maïs wordt ontdaan van vezels en wordt nogmaals fijn gemalen. Vervolgens worden de gluten (eiwit) door middel van centrifugestap gescheiden van het zetmeel en vervolgens gedroogd. De vezels worden gemengd en als vochtig maïsgluten vermarkt onder de naam Corngold®. Het product wordt het jaar rond geproduceerd door Tate & Lyle op de locatie Koog aan de Zaan.

Geschilde aardappelen: rundvee
Geschilde aardappelen: rundvee
Geschilde aardappelen
Steekvast

Geschilde aardappelen: rundvee

Tijdens de verwerking van aardappelen tot frites, puree, zetmeel en andere aardappelproducten, ontstaan waardevolle nevenstromen. Eén daarvan zijn de de met stoom geschilde aardappelen. De aardappelen worden bij binnenkomst gewassen en vervolgens met stoom behandeld. Door het stomen laat de schil los. De schil en een deel van de zetmeellaag direct onder de schil, worden vervolgens door middel van borstels verwijderd en door Duynie vermarkt. De aardappelen hebben door het schilproces een zachte buitenkant gekregen. De geschilde aardappelen worden vervolgens geselecteerd op kleur, vorm en afmeting. De uitgeselecteerde aardappelen worden door Duynie vermarkt als veevoer voor de rundveehouderij.

Gewassen voeraardappelen: rundvee
Gewassen voeraardappelen: rundvee
Gewassen voeraardappelen
Steekvast

Gewassen voeraardappelen: rundvee

Gewassen voeraardappelen zijn afkomstig van de aardappelindustrie. Het zijn consumptie- of fritesaardappelen die niet voldoen aan de eisen die gesteld worden qua kleur, vorm en afmeting.

Melassedraf: rundvee
Melassedraf: rundvee
Melassedraf
Steekvast

Melassedraf: rundvee

Melassedraf is een stapelbaar vochtrijk diervoeder dat vrijkomt bij de fermentatie van suikers tot organische zuren, het gaat hier om de biomassa van Aspergillus Niger. Het is een fris en gezond product, dat voor melkvee en vleesvee een prima eiwitbron is met een hoog gehalte aan bestendig en onbestendig eiwit met een gunstig aminozuurpatroon. Melassedraf bevat mycelium extracten en wordt daardoor ook wel Myceliumdraf genoemd. Duynie vermarkt melassedraf richting de melkvee- en vleesveehouderij.

Persdraf Heineken FR (niet FCA gecertificeerd): rundvee
Persdraf Heineken FR (niet FCA gecertificeerd): rundvee
Persdraf
Steekvast

Persdraf Heineken FR (niet FCA gecertificeerd): rundvee

Persdraf is een nevenproduct van bierbrouwerijen. Het bestaat hoofdzakelijk uit de buitenkant van de brouwgerst en eiwitdelen van de brouwgerst, waar de brouwer de koolhydraten uit heeft gehaald.

Persdraf: rundvee
Persdraf: rundvee
Persdraf
Steekvast

Persdraf: rundvee

Persdraf is een nevenproduct van bierbrouwerijen. Het bestaat hoofdzakelijk uit de buitenkant van de brouwgerst en eiwitdelen van de brouwgerst, waar de brouwer de koolhydraten uit heeft gehaald.

ProfiCorn ® Sas van Gent: rundvee
ProfiCorn ® Sas van Gent: rundvee
ProfiCorn ® Sas van Gent
Steekvast

ProfiCorn ® Sas van Gent: rundvee

ProfiCorn ® Sas van Gent is een vers maïsglutenvoer dat wordt geproduceerd bij de verwerking van maïs tot maïsbijproducten. Na het weken wordt de maïs verwerkt tot maïsgluten, maïskiemen, maïszetmeel en zemelen. De zemelen, een deel van de gluten en het zetmeel worden samengevoegd in het product ProfiCorn ® Sas van Gent. Het is een zeer smakelijk en fris voer met een grove structuur (stapelbaar) en een kopergele kleur.

Rauwe aardappelsnippers: rundvee
Rauwe aardappelsnippers: rundvee
Rauwe aardappelsnippers
Steekvast

Rauwe aardappelsnippers: rundvee

Tijdens de productie van frites en andere aardappelspecialiteiten ontstaan waardevolle nevenstromen voor de veevoeding. Eén daarvan zijn aardappelsnippers. De aardappelen worden bij binnenkomst gewassen en vervolgens met stoom behandeld. Door het stomen laat de schil los. De schil en een deel van de zetmeellaag direct onder de schil, worden vervolgens door middel van borstels verwijderd. Deze nevenstroom wordt verder bewerkt en door Duynie vermarkt als zogenaamde aardappelstoommoes. Vervolgens worden de geschilde aardappels in de juiste vorm gesneden (schijfjes, patatstaafjes, enz). Hierbij ontstaan hoogwaardige aardappelsnijdsels. Deze waardevolle rauwe aardappelsnippers worden door Duynie vermarkt in de Nederlandse en Belgische rundveemarkt.

Sodagrain: rundvee
Sodagrain: rundvee
Sodagrain
Steekvast

Sodagrain: rundvee

Sodagrain, ook wel ontsloten tarwe genoemd, wordt gemaakt door de grondstof tarwe te ontsluiten met natronloog, dat in het product omgezet wordt in natriumbicarbonaat. Door deze specifieke bewerking is het zetmeel verteerbaar zonder de korrel te pletten of te malen. De voedingswaarde wordt zo optimaal benut.

Voorgebakken friet: varkens
Voorgebakken friet: varkens
Voorgebakken friet
Steekvast

Voorgebakken friet: varkens

Tijdens de productie van frites en andere aardappelspecialiteiten ontstaan waardevolle nevenstromen voor de veevoeding. Eén daarvan is Voorgebakken Friet. Dit zijn frites die zijn afgekeurd als consumptie frites, een gevolg van afwijkende kleur, lengte, vorm, enz. Daarnaast ontstaan tijdens de start en afdraai van de productlijnen, frites voor de veevoeding. Voorgebakken Friet is een energierijk (zetmeel en vet) product dat door Duynie vermarkt wordt in de varkenshouderij en wordt los gestort geleverd.

Droog (4)

Maïsvoermeel: varkens
Maïsvoermeel: varkens
Maïsvoermeel
Droog

Maïsvoermeel: varkens

Maïsvoermeel komt vrij bij de productie van maïsgriesmeel en maïsbloem voor brouwerijen en de levensmiddelenindustrie. Het product bestaat uit zemelen, kiemen en een deel van de meel houdende kern.

Maïsvoermeel: rundvee
Maïsvoermeel: rundvee
Maïsvoermeel
Droog

Maïsvoermeel: rundvee

Maïsvoermeel is een zetmeelrijk product dat vrij komt bij de productie van maïsgriesmeel en maïsbloem voor brouwerijen en de levensmiddelen industrie. Het product bestaat uit zemelen, kiemen en een deel van de meelhoudende kern.

Maïsvoermeel vetrijk: varkens
Maïsvoermeel vetrijk: varkens
Maïsvoermeel vetrijk
Droog

Maïsvoermeel vetrijk: varkens

Maïsvoermeel komt vrij bij de productie van maïsgriesmeel en maïsbloem voor brouwerijen en de levensmiddelen industrie. Het product bestaat uit zemelen, kiemen en een deel van de meelhoudende kern.

Maïsvoermeel vetrijk: rundvee
Maïsvoermeel vetrijk: rundvee
Maïsvoermeel vetrijk
Droog

Maïsvoermeel vetrijk: rundvee

Maïsvoermeel is een zetmeelrijk product dat vrij komt bij de productie van maïsgriesmeel en maïsbloem voor brouwerijen en de levensmiddelen industrie. Het product bestaat uit zemelen, kiemen en een deel van de meelhoudende kern.

DuyMix (4)

DuyMix Cover: rundvee
DuyMix Cover: rundvee
DuyMix Cover
DuyMix

DuyMix Cover: rundvee

Dankzij de DuyMix formule kunnen vloeibare voeders, zoals tarwegistconcentraat en aardappelstoomschillen, losgestort of in slurf geleverd worden. Iedere veehouder kan met dit concept profiteren van de voordelen van vloeibare voeders.

DuyMix Cover is een mengsel bestaande uit aardappelstoomschillen, maisvoermeel, en tarwezemelgrint.

DuyMix Energy: rundvee
DuyMix Energy: rundvee
DuyMix Energy
DuyMix

DuyMix Energy: rundvee

Dankzij de DuyMix formule kunnen vloeibare voeders, zoals tarwegistconcentraat en aardappelstoomschillen, losgestort of in slurf geleverd worden. Iedere veehouder kan met dit concept profiteren van de voordelen van vloeibare voeders.

DuyMix Energy is een mengsel bestaande uit aardappelen, aardappelstoomschillen, aardappelpuree, maïs, en tarwezemelgrint.

DuyMix Protein: rundvee
DuyMix Protein: rundvee
DuyMix Protein
DuyMix

DuyMix Protein: rundvee

Dankzij de DuyMix formule kunnen vloeibare voeders, zoals tarwegistconcentraat en aardappelstoomschillen, losgestort of in slurf geleverd worden. Iedere veehouder kan met dit concept profiteren van de voordelen van vloeibare voeders.

DuyMix Protein is een mengsel bestaande uit tarwegistconcentraat, aardappelstoomschillen, draf, tarwezemelgrint en gedroogde (suiker)bietenpulp.

DuyMix Protein Plus: rundvee
DuyMix Protein Plus: rundvee
DuyMix Protein+
DuyMix

DuyMix Protein Plus: rundvee

Dankzij de DuyMix formule kunnen vloeibare voeders, zoals tarwegistconcentraat en aardappelstoomschillen, losgestort of in slurf geleverd worden. Iedere veehouder kan met dit concept profiteren van de voordelen van vloeibare voeders.

DuyMix Protein+ is een mengsel bestaande uit tarwegistconcentraat, aardappelstoomschillen, draf, tarwegries en gedroogde (suiker)bietenpulp.

Waarom co-producten

  • Ze dragen bij aan een hoger rendement.
  • Ze bieden betere duurzame resultaten.
  • Ze zijn zeer smakelijk.

Neem contact op met uw Product Manager voor meer informatie.