Graanspoeling: varkens

Mout, tarwe, maïs en rogge vormen de hoofdingrediënten voor de productie van graanalcohol. De fijn gemalen granen worden samen met gerstmout geweekt en onder invloed van het mout omgezet in moutsuiker. Door toevoegingen van gist wordt moutsuiker omgevormd tot alcohol en koolzuurgas. Na het gistingsproces wordt het product gescheiden in een graanfractie en alcohol. De alcohol wordt gedestilleerd en vormt de basis voor graanjenever. De restfractie wordt als veevoer afgezet. Duynie vermarkt deze stroom als Graanspoeling richting de varkenshouderij.