Remyfeed L: varkens

Bij de winning van zetmeel uit rijst, ontstaan enkele waardevolle vloeibare producten voor de varkenshouderij. Remyfeed L is één van deze producten. De hele rijstkorrel wordt gereinigd, geconditioneerd, gemalen en geweekt. Na onttrekken van water en het zetmeel ontstaat een zuivere zetmeelbron die in humane voedingsmiddelen verder worden verwerkt. Tijdens dit proces ontstaat een vloeibare zetmeelrijke nevenstroom, die door Duynie onder de naam Remyfeed L wordt vermarkt. Remyfeed L wordt ingedikt tot circa 14 a15% droge stof, aangezuurd en rechtstreeks naar de varkenshouder gebracht.