Corngold (Govedo)

CornGold ali krma iz koruznega glutena (CGF – corn gluten feed) je stranski proizvod pridobljen pri proizvodnji koruznega škroba. Gre za proteinsko-energetsko krmo visoke vrednosti. Družba Duynie prodaja to krmo pod tremi komercialnimi imeni – CornGold, HungraFeed Gold, Feed Kall. CGF vsebuje približno 42 % suhe snovi in se lahko uporablja za silažo na podoben način kot koruzna silaža. Z dodajanjem CGF v krmni obrok dosežemo:
• povečanje okusa krmnega obroka
• povečanje vnosa suhe snovi v krmi
• povečanje prebavljivosti osnovnega krmnega obroka
• izboljšanje razmerja energije in proteinov, kar ugodno vpliva na produkcijo mleka in njegove sestavine
• podpora tvorbe propionske kisline – višji prirast teže
• povečanje vsebnosti fosforja v krmi, kar ugodno vpliva na plodnost
• znižanje stroškov za krmni obrok