Corngold (prežúvavce)

CornGold, alebo kukuričné gluténové krmivo (CGF – corn gluten feed) je vedľajší produkt vznikajúci pri spracovaní kukurice na škrob. Je to vysoko hodnotné proteínovo-energetické krmivo. Spoločnosť Duynie predáva toto krmivo pod tromi komerčnými názvami – CornGold, HungraFeed Gold, Feed Kall.
CGF obsahuje približne 44% sušiny a možno ho silážovať podobným spôsobom ako kukuričnú siláž