Corngold (prežúvavce)

Vysoko hodnotné proteínovo-energetické krmivo.

CornGold, alebo kukuričné gluténové krmivo (CGF – corn gluten feed) je vedľajší produkt vznikajúci pri spracovaní kukurice na škrob. CGF obsahuje približne 44% sušiny a možno ho silážovať podobným spôsobom ako kukuričnú siláž.