Sladový kvet granulovaný (ošípané)

Koncentrovaný zdroj bielkovín s vysokým obsahom vitamínov B, E a fosforu

Sladový kvet je vedľajší produkt, ktorý vzniká v procese sladovania sladovníckeho jačmeňa pri výrobe sladu. Sú to odrolené korienkové klíčky z usušeného sladu, ktoré sa následne granulujú. Tento produkt sa môže zaradiť do kŕmnej dávky pre hovädzí dobytok ako aj ošípané vo všetkých kategóriách.