Graanspoeling: varkens

Mout, tarwe, maïs en vooral rogge vormen de hoofdingrediënten voor de productie van graanalcohol. De fijn gemalen granen worden samen met gerstmout gemacereerd en onder invloed van het mout omgezet in maltosesuiker. Door toevoegingen van gist wordt maltosesuiker omgevormd tot alcohol en koolzuurgas. Na het gistingsproces wordt het product gescheiden in een graanfractie en alcohol. De alcohol wordt gedestilleerd en vormt de basis voor graanjenever. De restfractie wordt als veevoeder afgezet. Duynie vermarkt deze stroom als Graanspoeling richting de varkenshouderij.