DDGS (Govedo)

Žitne posušene droži se označujejo tudi s kratico DDGS, iz angleškega imena proizvoda Distiller`s Dried Grains with Solubles, kar v prevodu pomeni posušene žitne droži z vsebnostjo topnih snovi. Krma se proizvaja z nadzorovanim mešanjem stranskih proizvodov, ki nastajajo pri predelavi koruze tako, da ima optimalno in opredeljeno sestavo. Enostavno rokovanje in skladiščenje je zagotovljeno s sušenjem in granulacijo DDGS.
DDGS je zaradi svojih odličnih lastnosti primerna krma za vse vrste in kategorije gospodarskih živali. Družba DUYNIE prodaja navedeno krmo pod več komercialnimi imeni – DDGS in Pannónia Gold