Pivovarské mláto (ošípané)

Pivovarské mláto je proteínové krmivo s vysokým obsahom dusíkatých látok, vysokou stráviteľnosťou živín, priaznivými dietetickými účinkami a špecifickou výživnou hodnotou.

Pre svoje laktogénne účinky je vhodné pre výživu a kŕmenie hlavne vysokoúžitkových dojníc.
Pozitívny účinok pivovarského mláta na mliečny a výkrmový dobytok skúmal DUYNIE BEUKER v spolupráci s výskumným ústavom pre výživu hospodárskych zvierat. Najdôležitejšie výsledky ukázali, že vďaka pomalému uvoľňovaniu živín sú bielkoviny pivovarského mláta vo veľkej miere strávené len v tenkom čreve. Taktiež pivovarské mláto počas bachorovej fermentácie kladne podporuje tvorbu prekurzorov mlieka a mäsa.

Vlastnosti produktu

Pivovarské mláto vzniká ako vedľajší produkt pri varení piva. Jačmenný slad sa zošrotuje, následne sa mieša s vodou, kedy rozpustné látky prechádzajú zo sladu do vody. Po fáze rmutovania, enzymatické štiepenie nerozpustných látok v slade a ich prechode do roztoku vzniká substrát vhodný na kvasenie – rmut. Po scedení rmutu sa získava sladina a vedľajší produkt - mláto.
Základom výroby piva je kvalitný sladovnícky jačmeň, vlastnosti jačmeňa sa počas výrobného procesu nemenia, čo garantuje aj vynikajúcu kvalitu vedľajšieho produktu – pivovarského mláta.
Spoločnosť Duynie Beuker zabezpečuje v pivovaroch neustálu kontrolu kvality pivovarského mláta, zabezpečuje proces skladovania a transportu s cieľom udržania kvality tohto krmiva.