GURMIT (ošípané)

GURMIT je krmivo ináč označované aj ako WDG (wet destilery grain) alebo lisované kukuričné výpalky.

Vzniká ako vedľajší produkt pri kvasnom procese v liehovarskom priemysle. Základom výroby liehu je kvalitné kukuričné zrno, alebo obilie s vysokým obsahom škrobu. GURMIT je krmivo použiteľné pre ktorúkoľvek kategóriu prežúvavcov. Tento produkt vynikajúco dopĺňa a vyrovnáva kŕmne dávky pre hovädzí dobytok i ovce. GURMIT v kŕmnej dávke čiastočne nahrádza koncentráty, čím znižuje náklady na krmivá.