Kukuričná bielkovina (prežúvavce)

KUKURIČNÁ BIELKOVINA JE KRMIVO INÁČ OZNAČOVANÉ AJ AKO WDG (wet distillers grains) ALEBO LISOVANÉ KUKURIČNÉ VÝPALKY

Vzniká ako vedľajší produkt pri kvasnom procese v liehovarskom priemysle. Základom výroby liehu je kvalitné kukuričné zrno, alebo obilie s vysokým obsahom škrobu. Kukuričná bielkovina je krmivo použiteľné pre ktorúkoľvek kategóriu prežúvavcov. Tento produkt vynikajúco dopĺňa a vyrovnáva kŕmne dávky pre hovädzí dobytok i ovce. Kukuričná bielkovina v kŕmnej dávke čiastočne nahrádza koncentráty, čím znižuje náklady na krmivá.