Sladový kvet granulovaný (prežúvavce)

SLADOVÝ KVET JE VEDĽAJŠÍ PRODUKT, KTORÝ VZNIKÁ V PROCESE SLADOVANIA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA PRI VÝROBE SLADU

Sú to odrolené korienkové klíčky z usušeného sladu, ktoré sa následne granulujú. Tento produkt sa môže zaradiť do kŕmnej dávky pre hovädzí dobytok ako aj ošípané vo všetkých kategóriách.