DDGS (ošípané)

Bielkovinovo-energetické krmivo 

Liehovarské sušené mláto, označované aj skratkou DDGS je krmivo vyrábané kontrolovaným miešaním vedľajších produktov vznikajúcich pri spracovaní kukurice tak, aby malo optimálne a definovateľné zloženie. Jednoduchá manipulácia a skladovanie je zabezpečené sušením a granuláciou. DDGS vďaka svojím vynikajúcim vlastnostiam je vhodné krmivo pre všetky druhy a kategórie hospodárskych zvierat.