DDGS (ošípané)

Liehovarské sušené mláto, označované aj skratkou DDGS z anglického pomenovania produktu Distiller`s Dried Grains with Solubles, čo v preklade znamená sušené liehovarské mláto s obsahom rozpustných látok.
Krmivo je vyrábané kontrolovaným miešaním vedľajších produktov vznikajúcich pri spracovaní kukurice tak, aby malo optimálne a definovateľné zloženie. Jednoduchá manipulácia a skladovanie je zabezpečené sušením a granuláciou DDGS. DDGS vďaka svojím vynikajúcim vlastnostiam je vhodné krmivo pre všetky druhy a kategórie hospodárskych zvierat.