Cornsteep: Vleesvee

Bij de winning van zetmeel uit maïs worden diverse producten geproduceerd. Eén van deze producten is een vloeibare fractie waarin de maïskorrels zijn geweekt. Deze fractie wordt maïsweekwater genoemd die door Duynie wordt vermarkt onder de naam Cornsteep. Hierin zijn de oplosbare delen van de maïskorrel aanwezig. Deze fractie wordt ingedampt en kan dan als vloeibaar veevoeder beschikbaar komen. De eiwitkwaliteit is prima, omdat de temperatuurbehandeling mild is. Door de fabriek is hierin bewust geïnvesteerd.