Varkens

Vloeibaar (13)

Aardappelpuree: varkens
Aardappelpuree: varkens
Aardappelpuree
Vloeibaar

Aardappelpuree: varkens

Tijdens de verwerking van aardappelen ontstaan waardevolle nevenstromen voor de veevoeding, waaronder vloeibaar aardappelpuree. Voor de productie van aardappelpuree worden de aardappelen geschild en in kleinere stukjes gesneden en vervolgens geblancheerd om het zetmeel te ontsluiten. Na het blancheren en pureren wordt de puree gedroogd.

Aardappelstoommoes: varkens
Aardappelstoommoes: varkens
Aardappelstoommoes
Vloeibaar

Aardappelstoommoes: varkens

Aardappelstoomschillen zijn voor veel brijvoerrantsoenen een basiscomponent. Het is een belangrijke zetmeelbron die bovendien een belangrijke bijdrage levert aan de homogeniteit van de brij en het voormengsel.

Biergist 400: varkens
Biergist 400: varkens
Biergist 400
Vloeibaar

Biergist 400: varkens

Bij de bereiding van bier worden meerdere producten geproduceerd die geschikt zijn voor gebruik als diervoeder, één ervan is biergist. Door middel van het kiemen van de brouwgerst ontstaat er mout, waarbij een belangrijk deel van het zetmeel omgezet wordt in moutsuikers. Uit het moutmengsel worden de oplosbare componenten uitgewassen. Het suikerrijke water, wort genaamd, wordt geënt met gisten die de aanwezige koolhydraten omzetten in alcohol. Tijdens en na het vergistingsproces worden de gistcellen afgescheiden van het "jongbier". Een deel hiervan wordt vermarkt als vochtrijk diervoeder en wordt biergist genoemd. Het eiwitgehalte is afhankelijk van het brouwproces.

Erwtencrème: varkens
Erwtencrème: varkens
Erwtencreme
Vloeibaar

Erwtencrème: varkens

Erwtencrème is een nevenstroom die vrijkomt bij de zetmeelwinning uit erwten. Hierbij ontstaat een zetmeelrijke stroom die vervolgens verder wordt verwerkt in de fabriek en is bestemd voor humane voedingsdoeleinden. Daarnaast komt een hoogwaardige eiwitbron vrij, met een hoog aandeel lysine. De erwtenvezel en het erwteneiwit komen in een vaste verhouding vrij en worden gemengd en vormen het product Erwtencrème. Duynie introduceerde als eerste vloeibare bijproducten afkomstig uit de erwtenverwerking op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt. Inmiddels staan deze producten bekend als een goed verteerbare eiwitbron voor de varkenshouderij.

Graanspoeling: varkens
Graanspoeling: varkens
Graanspoeling
Vloeibaar

Graanspoeling: varkens

Mout, tarwe, maïs en vooral rogge vormen de hoofdingrediënten voor de productie van graanalcohol. De fijn gemalen granen worden samen met gerstmout gemacereerd en onder invloed van het mout omgezet in maltosesuiker. Door toevoegingen van gist wordt maltosesuiker omgevormd tot alcohol en koolzuurgas. Na het gistingsproces wordt het product gescheiden in een graanfractie en alcohol. De alcohol wordt gedestilleerd en vormt de basis voor graanjenever. De restfractie wordt als veevoeder afgezet. Duynie vermarkt deze stroom als Graanspoeling richting de varkenshouderij.

Kantoor
Verkoop binnendienst

+32 (0)58 68 05 40
info@duynie.be

Kaaswei: varkens
Kaaswei: varkens
Kaaswei
Vloeibaar

Kaaswei: varkens

In de zuivelindustrie ontstaan verschillende nevenstromen die gebruikt kunnen worden als veevoedermiddel, één daarvan is Kaaswei. Bij het maken van kaas worden, door toevoeging van stremsel, vaste stoffen in de melk (eiwitten, vet en mineralen) gescheiden van het vocht (kaaswei). Stremsel bevat een eiwitsplitsend enzym, chymosine, dat zorgt voor samenklonteren (coaguleren) van bepaalde melkeiwitten en maakt scheiding van wrongel en wei mogelijk. De wei bevat nog veel stoffen uit de melk, waaronder vitamines, wei-eiwit, melksuiker en mineralen.

Kroketpuree: varkens
Kroketpuree: varkens
Kroketpuree
Vloeibaar

Kroketpuree: varkens

Tijdens de productie van frites en andere aardappelspecialiteiten ontstaan waardevolle nevenstromen voor de veevoeding. Eén daarvan is Kroketpuree. Dit zijn aardappelkroketten die zijn afgekeurd als consumptie productie voor de humane sector, een gevolg van afwijkende kleur, lengte, vorm, enz. Daarnaast ontstaat tijdens de start en afdraai van de productlijnen, Kroketpuree voor de veevoeding. Kroketpuree is een energierijk product.

Remyfeed L: varkens
Remyfeed L: varkens
Remyfeed L
Vloeibaar

Remyfeed L: varkens

Bij de winning van zetmeel uit rijst, ontstaan enkele waardevolle vloeibare producten voor de varkenshouderij. Remyfeed L is één van deze producten. De hele rijstkorrel wordt gereinigd, geconditioneerd, gemalen en geweekt. Na onttrekken van water en het zetmeel ontstaat een zuivere zetmeelbron die in humane voedingsmiddelen verder worden verwerkt. Tijdens dit proces ontstaat een vloeibare zetmeelrijke nevenstroom, die door Duynie onder de naam Remyfeed L wordt vermarkt. Remyfeed L wordt ingedikt tot circa 18% droge stof, aangezuurd en rechtstreeks naar de varkenshouder gebracht.

TGC Amypro: varkens
TGC Amypro: varkens
Amypro
Vloeibaar

TGC Amypro: varkens

Amypro wordt geproduceerd tijdens de winning van alcohol uit vloeibaar tarwezetmeel. Het aanwezige zetmeel wordt omgezet in alcohol met behulp van enzymen en micro-organismen. Na afscheiding van de alcohol ontstaat Amypro: een vloeibaar, bruingekleurd en eiwitrijk product.

TGC ProtiWanze: varkens
TGC ProtiWanze: varkens
ProtiWanze
Vloeibaar

TGC ProtiWanze: varkens

Protiwanze® is een tarwegistconcentraat dat ontstaat bij de productie van bio-ethanol uit vloeibare tarwebloem, waaruit de gluten zijn gewonnen, en soms een klein aandeel bietensuikerstroop. De tarwegries en -eiwitten worden voor de fermentatie gescheiden van de tarwezetmeelfractie.

TGC Sastapro: varkens
TGC Sastapro: varkens
Sastapro
Vloeibaar

TGC Sastapro: varkens

Sastapro is een tarwegistconcentraat dat ontstaat bij de productie van graanalcohol uit vloeibaar tarwezetmeel. Het wordt geproduceerd door Cargill in Sas van Gent (nl). Sastapro is een stabiele eiwitbron met een aantrekkelijk aminozurenpatroon, omdat het eiwit deels uit gist- en deels uit tarwe eiwit bestaat.

TZM DuyStarch: varkens
TZM DuyStarch: varkens
TZM DuyStarch
Vloeibaar

TZM DuyStarch: varkens

Tarwezetmeel DuyStarch is een vloeibaar tarwezetmeel dat wordt geproduceerd in Bergen op zoom. Het ontstaat bij de winning van zetmeel en glucose uit tarwe, waarvan de gries en gluten zijn verwijderd. Het product bevat resten van tarwezetmeel, oplosbaar tarwezetmeel, vezels, suikers en een klein deel tarwe-eiwit. Het product wordt geconserveerd en ingedikt tot circa 22 % droge stof. Tarwezetmeel DuyStarch heeft een hoge energiewaarde.

TZM Tarpro: varkens
TZM Tarpro: varkens
TZM Tarpro
Vloeibaar

TZM Tarpro: varkens

Bij de winning van zetmeel uit tarwe, ontstaan enkele waardevolle vloeibare producten voor de veehouderij. Tarpro, tarwezetmeel, is één van deze producten. De hele tarwekorrel wordt gereinigd, geconditioneerd, gemalen en gezeefd waarna tarwebloem, tarwekiem en tarwezemelen vrijkomen. De tarwebloem wordt met behulp van water en fysische processen gescheiden in tarwezetmeel en tarwe-eiwit (gluten). Uit de verschillende processen komen nevenstromen vrij waaronder een zetmeelrijke en een eiwitrijke stroom die het product Tarpro vormen. Tarpro wordt ingedikt en aangezuurd.

Steekvast (5)

Bietenperspulp: varkens
Bietenperspulp: varkens
Bietenperspulp
Steekvast

Bietenperspulp: varkens

Perspulp wordt geproduceerd tijdens de verwerking van suikerbieten tot suiker. De suikerbieten worden in dunne reepjes gesneden, deze reepjes worden via wasmolens naar broeitroggen getransporteerd. De broeitroggen zijn gevuld met warmwater, het warme water zorgt ervoor dat de suiker uit de buitenreepjes gehaald wordt. Het snijdsel waar de suiker uitgehaald is wordt geperst en afgezet als perspulp.

Brouwerijdraf: varkens
Brouwerijdraf: varkens
Brouwerijdraf
Steekvast

Brouwerijdraf: varkens

Bij de bereiding van bier worden meerdere producten geproduceerd die geschikt zijn voor gebruik als diervoeder, één ervan is draf. Door middel van het kiemen van de brouwgerst ontstaat er mout, waarbij een belangrijk deel van het zetmeel omgezet wordt in moutsuikers. Het moutmengsel wordt in klaringskuipen overgepompt, waarin tijdens roeren en toevoeging van warm water, de oplosbare componenten worden uitgewassen. Het suikerrijke water, wort genaamd, wordt verder gebruikt voor de productie van bier. De gerstrestanten blijven achter in de klaringskuip en worden door Duynie vermarkt als Brouwerijdraf.

Cichoreidraf: varkens
Cichoreidraf: varkens
Cichoreidraf
Steekvast

Cichoreidraf: varkens

Cichoreidraf wordt geproduceerd tijdens de verwerking van cichoreiwortels tot gemalen en oplosbare cichoreiproducten. De cichoreiwortels worden in dunne reepjes gesneden, waarna ze worden gewassen. Het cichoreisnijdsel waar de suikers uitgehaald zijn wordt Cichoreidraf genoemd. 

Ciprostar: varkens
Ciprostar: varkens
Ciprostar
Steekvast

Ciprostar: varkens

Cichoreiperspulp wordt geproduceerd gedurende het extractieproces van inuline-vezels uit de cichoreiwortels. Inuline is het reserve koolhydraat van de cichoreiwortel en wordt in de humane voeding gebruikt. In de diervoeding staat inuline bekend als prebiotica met een positieve werking op de darmgezondheid. Tijdens het productieproces worden de cichoreiwortels gewassen en in dunne reepjes gesneden. Vervolgens worden de reepjes wortel met warm water behandeld om de inuline ketens uit de cichoreisnijdsels te loochen. Het restant wordt geperst. De cichoreiperspulp, die Duynie onder de naam cichoreiperspulp verkoopt, is een zeer smakelijk product wat zich gemakkelijk laat inkuilen.

Voorgebakken friet: varkens
Voorgebakken friet: varkens
Voorgebakken friet
Steekvast

Voorgebakken friet: varkens

Tijdens de productie van frites en andere aardappelspecialiteiten ontstaan waardevolle nevenstromen voor de veevoeding. Eén daarvan is Voorgebakken Friet. Dit zijn frites die zijn afgekeurd als consumptie frites, een gevolg van afwijkende kleur, lengte, vorm, enz. Daarnaast ontstaan tijdens de start en afdraai van de productlijnen, frites voor de veevoeding. Voorgebakken Friet is een energierijk (zetmeel en vet) product dat door Duynie vermarkt wordt in de varkenshouderij en wordt los gestort geleverd.

Droog (1)

Maïsvoermeel: varkens
Maïsvoermeel: varkens
Maïsvoermeel
Droog

Maïsvoermeel: varkens

Maïsvoermeel komt vrij bij de productie van maïsgriesmeel en maïsbloem voor brouwerijen en de levensmiddelenindustrie. Het product bestaat uit zemelen, kiemen en een deel van de meel houdende kern.

Waarom co-producten

  • Ze dragen bij aan een hoger rendement.
  • Ze bieden betere duurzame resultaten.
  • Ze zijn zeer smakelijk.

Neem contact op met uw Product Manager voor meer informatie.