CornGold

CornGold - Stočna hrana od kukuruznog glutena

CornGold ili stočna hrana od kukuruznog glutena (CGF – corn gluten feed) je nusproizvod dobiven u proizvodnji kukuruznog škroba. Radi se o proteinsko-energetskoj stočnoj hrani visoke vrijednosti. Duynie ovu hranu plasira na tržište pod tri komercijalna imena - CornGold. CGF sadrži oko 42% suhe tvari i može se silirati na sličan način kao kukuruzna silaža.