WDG - Kukuřičná bílkovina

GURMIT je krmivo jinak označované jako WDG (wet destilérie grain) nebo lisované kukuřičné výpalky.
Vzniká jako vedlejší produkt při kvasném procesu v lihovarské průmyslu. Základem výroby lihu je kvalitní kukuřičné zrno, nebo obili s vysokým obsahem škrobu. GURMIT je krmivo použitelné pro kteroukoli kategorii přežvýkavců. Tento produkt výborně doplňuje a vyrovnává krmné dávky pro skot i ovce. GURMIT v krmné dávce částečně nahrazuje koncentráty, čímž snižuje náklady na krmiva.

Funkce

Kukuřičné zrno/obilí  se sešrotuje a následně se škrob ve šrotu vlivem tepla a přidaných enzymů rozkládá na jednoduché cukry. Takto vzniklé uhlohydráty se působením kvasnic (Saccharomyces C.) přemění na alkohol. Dokonalá destilace lihu začíná po dosažení nejvyšší koncentrace lihu. Jako vedlejší produkt vznikají kukuřičné výpalky - GURMIT - vlhké krmivo pro hospodářská zvířata.
Celý proces výroby lihu podléhá neustálé kontrole základních surovin, jakož i odborným vedením při výrobním procesu, skladování a transportu. Mikrobiologická “čistota” GURMITU je zaručena dezinfekčním účinkem vysoké koncentrace lihu před destilací.