Pivovarské mláto

Pivovarské mláto je proteinové krmivo s vysokým obsahem dusíkatých látek, vysokou stravitelností živin, příznivými dietetickými účinky a specifickou výživnou hodnotou.

Pro své laktogenní účinky je vhodné pro výživu a krmení hlavně vysoce-užitkových dojnic.
Pozitivní účinek pivovarského mláta na mléčný a výkrmový dobytek zkoumal  DUYNIE BEUKER ve spolupráci s výzkumným ústavem pro výživu hospodářských zvířat. Nejdůležitější výsledky ukázaly, že díky pomalému uvolňování živin jsou bílkoviny pivovarského mláta ve velké míře strávené pouze v tenkém střevě. Také pivovarské mláto během fermentace v bachoru kladně podporuje tvorbu prekurzorů mléka a masa.

Funkce

Pivovarské mláto vzniká jako vedlejší produkt při vaření piva. Ječný slad je sešrotován, následně se mísí s vodou, kdy rozpustné látky přecházejí ze sladu do vody. Po fázi rmutování, enzymatické štěpení nerozpustných látek ve sladu a jejich přechodu do roztoku, vzniká substrát vhodný na kvašení - rmut. Po scezení rmutu se získává sladina a vedlejší produkt - mláto.
Základem výroby piva je kvalitní sladovnický ječmen, vlastnosti ječmene se během výrobního procesu nemění, což garantuje i vynikající kvalitu vedlejšího produktu - pivovarského mláta.
Společnost Duynie Beuker zajišťuje v pivovarech neustálou kontrolu kvality pivovarského mláta, zabezpečuje proces skladování a transportu s cílem udržení kvality tohoto krmiva.