CORNGOLD

CORNGOLD
Kukuřičné glutenové krmivo 
(CGF – corn gluten feed) je vedlejší produkt vznikající při zpracování kukuřice na škrob

CornGold, nebo-li kukuřičné glutenové krmivo (CGF – corn gluten feed) je vedlejší produkt vznikající při zpracování kukuřice na škrob. Je to velice hodnotné proteinovo-energetické krmivo. Společnost Duynie Beuker prodává toto krmivo pod třemi komerčními názvy – CornGold, HungraFeed Gold, Feed Kall.
CGF obsahuje přibližně 42 % sušiny a je možné jej silážovat podobným způsobem jako kukuřičnou siláž. Přidáním CGF do krmné dávky dosáhneme:
• Zvýšení chutnosti krmné dávky
• Zvýšení příjmu sušiny 
• Zvýšení stravitelnosti základní krmné dávky
• Zlepšení poměru energie a proteinů, což pozitivně ovlivní produkci mléka a jeho složky
• Podporu tvorby kyseliny propionové – vyšší hmotnostní přírůstky
• Zvýšení obsahu fosforu v krmivu, což má pozitivní vliv na plodnost
• Snížení nákladů na krmnou dávku

Funkce

Závody vyrábějící škrob a škrobové hydrolyzáty zpracovávají kukuřici tak, že jí pročistí a následně namáčejí v roztoku kyseliny siřičité. Po změknutí kukuřičného zrna je z něj mechanicky odstraněný klíček a separací se odděluje škrob a gluten. 
Vedlejší produkt CGF je směsí kukuřičné vlákniny s přídavkem kukuřičného výluhu a zlomků kukuřice. V závěrečné fázi výroby se směs konzervuje přidáním kyseliny propionové a díky tomu získáme produkt, který má vysokou krmnou hodnotu a snadno se skladuje.