SoyProFat

SoyProFat je sójové krmivo vyráběné z konvenčních odrůd sóji, tj. GMO-Free krmivo. Ve výživě zvířat je sója významným bílkovinným komponentem. V praxi se setkáváme s extrahovaným sójovým šrotem. Ten se vyrábí tak, že vlivem tepla a rozpouštědla (sloučenina na základě hexanu) se z drcených sójových bobů extrahuje přibližně 18-20% sójového oleje. Následně se odstraní použité rozpouštědlo, vyrobený “extrahovaný sójový šrot” obsahuje vysoký podíl bílkovin (44-48 %) a nízký podíl oleje (1-2 %). Plnotučná “full fat” sója je krmivo, které má vysoký podíl bílkovin (33-35 %), příznivý obsah esenciálních aminokyselin a středně velký podíl oleje (18-22 %). Vzhledem k vysokému obsahu antinutričních látek je třeba sójové boby tepelně zpracovat. Existuje mnoho způsobů jak odstranit antinutriční látky, které jsou citlivé na teplo (Inhibitor trypsinu a lektiny), avšak odstranění dalších antinutričních látek jako jsou Glycinin a Beta-Conglycinin je možné pouze extruzí. Krmivo SoyProFat - extrudované sójové výlisky - v sobě spojuje výhody extrahovaného sójového šrotu (vysoký obsah proteinu) a plnotučné “full fat” sóji (vysoký obsah energie).

Funkce

Efekt extruze na nutričně významné komponenty:

Škrob - extruzí dochází ke zmazovatění škrobu, což je proces kdy dochází k přeměně struktury obou složek škrobu - amorfní amylózy i krystalického amylopektinu. Mazovatenie je zvyšováno působením tepla, tlaku a smykových sil.

Bílkoviny - krátkodobé zahřátí nad 100 ° C za současného působení tlaku uvnitř extrudéru způsobuje velmi efektivní přeměnu struktury bílkovin. Extruzní proces (a následné sušení před lisováním) snižuje obsah v bachoru degradovaného proteinu (RDP) ve prospěch v bachoru nedegradovaná proteinu (RUP) a zvyšuje jeho stravitelnost v tenkém střevě (PDIA). Toto je velmi důležité pro vysoce užitková zvířata.

Tuky - extruze je cíleně využívána jako proces zpomalující oxidaci tuků obsažených v semenech olejnin.

Hygienizace krmiva - kromě snížení obsahu anti-nutričních látek dochází k mechanickému narušení a celkovému zvýšení stravitelnosti a chutnosti. Současně dochází ke zničení případných choroboplodných zárodků vlivem vysoké teploty, tlaku a střižných sil.