Sladový květ

Sladový květ je vedlejší produkt, který vzniká v procesu sladování sladovnického ječmene při výrobě sladu.
Jsou to odrolené kořínkové klíčky z usušeného sladu, které se následně granulují. Tento produkt se může zařadit do krmné dávky pro skot, ale i pro prasata ve všech kategoriích. 

Funkce

Základní komoditou pro získání sladu je kvalitní sladovnický ječmen. Ječmen po několikanásobném namáčení a vlhčení začne klíčit, tím se aktivizují enzymy, které rozkládají zásobní škrob na sladový cukr. 
Po vysušení se od vzniklého sladu oddělí kořínkové klíčky, které se následně granulují. 
Kvalita sladového květu se zabezpečuje neustálou kontrolou základních surovin a odborným vedením při výrobě, skladování a transportu. Tím, že se na kvalitu sladu kladou velmi vysoké nároky, má i vedlejší produkt – sladový květ – vynikající kvalitu.