Vlhké krmivo (3)

WDG - Kukuřičná bílkovina
WDG - Kukuřičná bílkovina
Vlhké krmivo

WDG - Kukuřičná bílkovina

GURMIT je krmivo jinak označované jako WDG (wet destilérie grain) nebo lisované kukuřičné výpalky.
Vzniká jako vedlejší produkt při kvasném procesu v lihovarské průmyslu. Základem výroby lihu je kvalitní kukuřičné zrno, nebo obili s vysokým obsahem škrobu. GURMIT je krmivo použitelné pro kteroukoli kategorii přežvýkavců. Tento produkt výborně doplňuje a vyrovnává krmné dávky pro skot i ovce. GURMIT v krmné dávce částečně nahrazuje koncentráty, čímž snižuje náklady na krmiva.

Funkce

Kukuřičné zrno/obilí  se sešrotuje a následně se škrob ve šrotu vlivem tepla a přidaných enzymů rozkládá na jednoduché cukry. Takto vzniklé uhlohydráty se působením kvasnic (Saccharomyces C.) přemění na alkohol. Dokonalá destilace lihu začíná po dosažení nejvyšší koncentrace lihu. Jako vedlejší produkt vznikají kukuřičné výpalky - GURMIT - vlhké krmivo pro hospodářská zvířata.
Celý proces výroby lihu podléhá neustálé kontrole základních surovin, jakož i odborným vedením při výrobním procesu, skladování a transportu. Mikrobiologická “čistota” GURMITU je zaručena dezinfekčním účinkem vysoké koncentrace lihu před destilací.

Pivovarské mláto
Pivovarské mláto
Vlhké krmivo

Pivovarské mláto

Pivovarské mláto je proteinové krmivo s vysokým obsahem dusíkatých látek, vysokou stravitelností živin, příznivými dietetickými účinky a specifickou výživnou hodnotou.

Pro své laktogenní účinky je vhodné pro výživu a krmení hlavně vysoce-užitkových dojnic.
Pozitivní účinek pivovarského mláta na mléčný a výkrmový dobytek zkoumal  DUYNIE BEUKER ve spolupráci s výzkumným ústavem pro výživu hospodářských zvířat. Nejdůležitější výsledky ukázaly, že díky pomalému uvolňování živin jsou bílkoviny pivovarského mláta ve velké míře strávené pouze v tenkém střevě. Také pivovarské mláto během fermentace v bachoru kladně podporuje tvorbu prekurzorů mléka a masa.

Funkce

Pivovarské mláto vzniká jako vedlejší produkt při vaření piva. Ječný slad je sešrotován, následně se mísí s vodou, kdy rozpustné látky přecházejí ze sladu do vody. Po fázi rmutování, enzymatické štěpení nerozpustných látek ve sladu a jejich přechodu do roztoku, vzniká substrát vhodný na kvašení - rmut. Po scezení rmutu se získává sladina a vedlejší produkt - mláto.
Základem výroby piva je kvalitní sladovnický ječmen, vlastnosti ječmene se během výrobního procesu nemění, což garantuje i vynikající kvalitu vedlejšího produktu - pivovarského mláta.
Společnost Duynie Beuker zajišťuje v pivovarech neustálou kontrolu kvality pivovarského mláta, zabezpečuje proces skladování a transportu s cílem udržení kvality tohoto krmiva.

CORNGOLD
CORNGOLD
Vlhké krmivo

CORNGOLD

CORNGOLD
Kukuřičné glutenové krmivo 
(CGF – corn gluten feed) je vedlejší produkt vznikající při zpracování kukuřice na škrob

CornGold, nebo-li kukuřičné glutenové krmivo (CGF – corn gluten feed) je vedlejší produkt vznikající při zpracování kukuřice na škrob. Je to velice hodnotné proteinovo-energetické krmivo. Společnost Duynie Beuker prodává toto krmivo pod třemi komerčními názvy – CornGold, HungraFeed Gold, Feed Kall.
CGF obsahuje přibližně 42 % sušiny a je možné jej silážovat podobným způsobem jako kukuřičnou siláž. Přidáním CGF do krmné dávky dosáhneme:
• Zvýšení chutnosti krmné dávky
• Zvýšení příjmu sušiny 
• Zvýšení stravitelnosti základní krmné dávky
• Zlepšení poměru energie a proteinů, což pozitivně ovlivní produkci mléka a jeho složky
• Podporu tvorby kyseliny propionové – vyšší hmotnostní přírůstky
• Zvýšení obsahu fosforu v krmivu, což má pozitivní vliv na plodnost
• Snížení nákladů na krmnou dávku

Funkce

Závody vyrábějící škrob a škrobové hydrolyzáty zpracovávají kukuřici tak, že jí pročistí a následně namáčejí v roztoku kyseliny siřičité. Po změknutí kukuřičného zrna je z něj mechanicky odstraněný klíček a separací se odděluje škrob a gluten. 
Vedlejší produkt CGF je směsí kukuřičné vlákniny s přídavkem kukuřičného výluhu a zlomků kukuřice. V závěrečné fázi výroby se směs konzervuje přidáním kyseliny propionové a díky tomu získáme produkt, který má vysokou krmnou hodnotu a snadno se skladuje. 

Suché krmivo (6)

Suché krmivo

Sladový květ

Sladový květ je vedlejší produkt, který vzniká v procesu sladování sladovnického ječmene při výrobě sladu.
Jsou to odrolené kořínkové klíčky z usušeného sladu, které se následně granulují. Tento produkt se může zařadit do krmné dávky pro skot, ale i pro prasata ve všech kategoriích. 

Funkce

Základní komoditou pro získání sladu je kvalitní sladovnický ječmen. Ječmen po několikanásobném namáčení a vlhčení začne klíčit, tím se aktivizují enzymy, které rozkládají zásobní škrob na sladový cukr. 
Po vysušení se od vzniklého sladu oddělí kořínkové klíčky, které se následně granulují. 
Kvalita sladového květu se zabezpečuje neustálou kontrolou základních surovin a odborným vedením při výrobě, skladování a transportu. Tím, že se na kvalitu sladu kladou velmi vysoké nároky, má i vedlejší produkt – sladový květ – vynikající kvalitu.

Suché krmivo

CORNEX

CORNEX je granulovaný extrahovaný šrot z kukuřičných klíčků

Krmivo má vysoký obsah bílkovin, vysoký podíl nedegradovatelných bílkovin. Energie Cornex-u pochází z vysoce stravitelné vlákniny, zbytkového škrobu, cukru a kukuřičného oleje. Granulovaný CORNEX je výborné krmivo pro jakoukoli kategorii přežvýkavců a monogastrů. Pro vysokou koncentraci živin se používá hlavně ve výživě vysokoprodukčních dojnic, v chovech s intenzivním výkrmem býků a pro prasata od výkrmu až po chovné prasnice. CORNEX je granulované krmivo a má specifickou příjemnou vůni. CORNEX v krmné dávce nahrazuje koncentráty, obilné šroty a sójový extrahovaný šrot, díky čemuž se snižují náklady na krmiva. 

Funkce

Kukuřičné klíčky jsou vedlejším produktem z výroby škrobu a lihu. Při zpracování zrna kukuřice se takzvanou mokrou technologií z kukuřičného zrna oddělí kukuřičné klíčky jako vedlejší produkt.
Následně se lisováním a extrakcí vyrábí z kukuřičných klíčků olej. První fázi lisování zabezpečuje integrovaný napařovací, mlecí a vločkovací systém. Takto zahřáté a rozemleté klíčky jsou lisované ve speciálních mechanických lisech. Z lisů odchází olej a výlisky, ze kterých se už olej mechanicky nedá získat. Zbytkový olej z výlisků se vytěží extrahováním v uzavřeném systému. Extrahované kukuřiční klíčky, které vzniknou při tomto procesu, se v poslední fázi výroby granulují.
Kukuřičný olej je hodnotným doplňkem ve výživě lidí. Jeho výroba je kontrolovaná, v továrně je zavedený systém správné výrobní praxe (HACCP), který se vztahuje i na výrobu krmiv. Kvalita krmiva CORNEX je garantovaná i kontrolovaným systémem GMP+.

DDGS
DDGS
Suché krmivo

DDGS

Lihovarské sušené mláto, označované i zkratkou DDGS z anglického názvu produktu Distiller`s Dried Grains with Solubles, což v překladu znamená sušené lihovarské mláto s obsahem rozpustných látek.
Krmivo je vyráběno kontrolovaným mícháním vedlejších produktů, vznikajících při zpracovaní kukuřice tak, aby mělo optimální a definovatelné složení. Jednoduchá manipulace a skladování je zabezpečené sušením a granulací DDGS.
DDGS díky svými  vynikajícími vlastnostmi je vhodné krmivo pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat. 
Společnost Duynie Beuker prodává toto krmivo pod různými obchodními názvy – DDGS a Pannónia Gold.

Funkce

Lihovary vyrábí etanol z kukuřičného zrna. Kvalita DDGS je zajišťována přísnou kontrolou používaných surovin a kontrolovaným procesem výroby až po dodání produktu zákazníkovi.
Zrno kukuřice rozbije kladívkový šrotovník na drobné částice. Kukuřičný šrot se promíchá s vodou a zahřeje. Přidané speciální enzymy při vhodné teplotě štěpí škrob na cukry. Po následném zchlazení se ke směsi doplní jiné druhy enzymů a kvasnice, které štěpí zbytkový škrob a fermentují cukry na etanol a CO2. Etanol je následně oddělen destilací. Při destilaci vznikají tekuté výpalky jako vedlejší produkt. Z tekutých kukuřičných výpalků se tuhé částice kukuřice odstředí a tekutá frakce s rozpustnými živinami se zahušťuje na odparce. Vlhké tuhé částice se smíchají se sirupem, vysuší a zároveň vznikne granulát.

Přibližně 2/3 z kukuřičného zrna - základní suroviny DDGS - tvoří škrob, který se fermentací změní na ethanol a oxid uhličitý. Jednu třetinu ze sušiny suroviny tvoří krmivo DDGS. V důsledku toho je obsah živin v sušině DDGS trojnásobně koncentrovanější než v samotném kukuřičném zrnu. Například pokud kukuřice použitá na výrobu lihu obsahuje 4 % oleje, tak DDGS bude obsahovat přibližně 8 až 12 % oleje.
DDGS téměř neobsahuje škrob, ale přesto je dobrým zdrojem energie, bílkovin, vlákniny a stravitelného fosforu. Při zařazení DDGS do krmné dávky doporučujeme snížit obvyklé množství používaného fosforečnanu vápenatého (DCP) nebo MCP.
DDGS je dobrým zdrojem nedegradovatelného proteinu (RUP). Vlivem tepla se během výrobního procesu rozložitelnost dusíkatých látek mění, a proto DDGS má proporčně vyšší obsah nedegradovatelného proteinu (52 %) než původní zrno kukuřice (29 %).
DDGS obsahuje vysoké množství bílkovin a také je zvýšená koncentrace aminokyselin. Z aminokyselin je nejvýznamnější zvýšený obsah methioninu.
Většina výzkumů se zaměřuje na DDGS jako na alternativní bílkovinu nahrazující sójový extrahovaný šrot, který je dnes nejrozšířenějším bílkovinným doplňkem. Avšak vedlejší produkty z kukuřice jsou kromě svého obsahu bílkovin, i vynikajícím zdrojem energie v důsledku jejich vysokého obsahu stravitelné neutrální detergentní vlákniny (NDF) a tuku (8 až 12 %). DDGS obsahuje 40-45 % NDF, která je vysoce stravitelná, a proto může nahradit jiný druh dietetického škrobu. V důsledku zvýšeného obsahu vlákniny snižuje riziko acidózy bachoru. Dlouhé částice NDF objemového krmiva jsou nezbytné pro stimulaci zdravého trávení v bachoru.

Suché krmivo

CORNGOLD - suché kukuřičné mláto

CORNGOLD 102 Suché kukuřičné mláto, je vysoce kvalitní proteinově - energetické krmivo. Obsahuje přibližně 90 % sušiny. Je to sušená kukuřičná vláknina s přídavkem kukuřičného výluhu a zlomků kukuřice.
Suchý CornGold je vedlejší produkt, který vniká při výrobě škrobu a škrobových hydrolyzátů. V procesu zpracování se kukuřičné zrno pročistí, namáčí v roztoku kyseliny siřičité. Po změknutí kukuřičného zrna je z něj mechanicky odstraněn klíček a separací se odděluje škrob a gluten. Vedlejší produkt Corngold je směsí kukuřičné vlákniny s přídavkem kukuřičného výluhu a kukuřičných zlomků. Po vysušení se krmivo paletizuje.

SoyProFat
SoyProFat
Suché krmivo

SoyProFat

SoyProFat je sójové krmivo vyráběné z konvenčních odrůd sóji, tj. GMO-Free krmivo. Ve výživě zvířat je sója významným bílkovinným komponentem. V praxi se setkáváme s extrahovaným sójovým šrotem. Ten se vyrábí tak, že vlivem tepla a rozpouštědla (sloučenina na základě hexanu) se z drcených sójových bobů extrahuje přibližně 18-20% sójového oleje. Následně se odstraní použité rozpouštědlo, vyrobený “extrahovaný sójový šrot” obsahuje vysoký podíl bílkovin (44-48 %) a nízký podíl oleje (1-2 %). Plnotučná “full fat” sója je krmivo, které má vysoký podíl bílkovin (33-35 %), příznivý obsah esenciálních aminokyselin a středně velký podíl oleje (18-22 %). Vzhledem k vysokému obsahu antinutričních látek je třeba sójové boby tepelně zpracovat. Existuje mnoho způsobů jak odstranit antinutriční látky, které jsou citlivé na teplo (Inhibitor trypsinu a lektiny), avšak odstranění dalších antinutričních látek jako jsou Glycinin a Beta-Conglycinin je možné pouze extruzí. Krmivo SoyProFat - extrudované sójové výlisky - v sobě spojuje výhody extrahovaného sójového šrotu (vysoký obsah proteinu) a plnotučné “full fat” sóji (vysoký obsah energie).

Funkce

Efekt extruze na nutričně významné komponenty:

Škrob - extruzí dochází ke zmazovatění škrobu, což je proces kdy dochází k přeměně struktury obou složek škrobu - amorfní amylózy i krystalického amylopektinu. Mazovatenie je zvyšováno působením tepla, tlaku a smykových sil.

Bílkoviny - krátkodobé zahřátí nad 100 ° C za současného působení tlaku uvnitř extrudéru způsobuje velmi efektivní přeměnu struktury bílkovin. Extruzní proces (a následné sušení před lisováním) snižuje obsah v bachoru degradovaného proteinu (RDP) ve prospěch v bachoru nedegradovaná proteinu (RUP) a zvyšuje jeho stravitelnost v tenkém střevě (PDIA). Toto je velmi důležité pro vysoce užitková zvířata.

Tuky - extruze je cíleně využívána jako proces zpomalující oxidaci tuků obsažených v semenech olejnin.

Hygienizace krmiva - kromě snížení obsahu anti-nutričních látek dochází k mechanickému narušení a celkovému zvýšení stravitelnosti a chutnosti. Současně dochází ke zničení případných choroboplodných zárodků vlivem vysoké teploty, tlaku a střižných sil.

SoyProFat MAX
SoyProFat MAX
Suché krmivo

SoyProFat MAX

SoyProFAt MAX je sójové krmivo vyráběné z odrůd sóji té nejvyšší kvality. Výrobní proces je stejný jako při SoyProFat. 
V praxi se setkáváme s extrahovaným sójovým šrotem. Ten se vyrábí tak, že vlivem tepla a rozpouštědla (sloučenina na základě hexanu) se z drcených sójových bobů extrahuje přibližně 18-20% sójového oleje. Následně se odstraní použité rozpouštědlo, vyrobený “extrahovaný sójový šrot” obsahuje vysoký podíl bílkovin (44-48 %) a nízký podíl oleje (1-2 %). Plnotučná “full fat” sója je krmivo, které má vysoký podíl bílkovin (33-35 %), příznivý obsah esenciálních aminokyselin a středně velký podíl oleje (18-22 %). Vzhledem k vysokému obsahu antinutričních látek je třeba sójové boby tepelně zpracovat. Existuje mnoho způsobů jak odstranit antinutriční látky, které jsou citlivé na teplo (Inhibitor trypsinu a lektiny), avšak odstranění dalších antinutričních látek jako jsou Glycinin a Beta-Conglycinín je možné pouze extruzí. Krmivo SoyProFat Max - extrudované sójové výlisky - v sobě spojuje výhody extrahovaného sójového šrotu (vysoký obsah proteinu) a plnotučné “full fat” sóji (vysoký obsah energie).

Tekuté krmivo (1)

MELASA
MELASA
Tekuté krmivo

MELASA

Modifikovaná Melasa je sacharidové krmivo, které se používá na doplnění energetické hodnoty krmné dávky různých druhů a kategorií zvířat. 

Její chuť a vůně jsou charakteristicky sladké, konzistence je hustá, sirupovitá, s vysokou
viskozitou. Melafeed během dlouhodobě nízkých teplot zůstává stále tekutý. Celkový obsah
sacharidů je 53%.

Melasa je vedlejší produkt získávaný při výrobě cukru. Fyzikálně upravený výrobek tmavě hnědé až hnědočerné barvy.

Proč vedlejší produkty?

  • Vyšší výnosnost
  • Lepší finanční výsledky
  • Vyšší chutnost

Pro více informací kontaktujte naše regionální zástupce