WDG - Kukuřičná bílkovina

KUKUŘIČNÁ BÍLKOVINA (WDG)
VLHKÉ LIHOVARSKÉ VÝPALKY ENERGETICKO–BÍLKOVINNÉ KRMIVO VZNIKAJÍCÍ PŘI FERMENTACI ZRN NA ALKOHOL

Vzniká jako vedlejší produkt při kvasném procesu v lihovarské průmyslu. Základem výroby lihu je kvalitní kukuřičné zrno nebo obilí s vysokým obsahem škrobu. Kukuřičná bílkovina je krmivo použitelné pro kteroukoli kategorii přežvýkavců. Tento produkt výborně doplňuje a vyrovnává krmné dávky pro skot i ovce. Kukuřičná bílkovina v krmné dávce částečně nahrazuje koncentráty, čímž snižuje náklady na krmiva.