Pivovarské mláto (přežvýkavců)

Proteinové krmivo s vysokým obsahem dusíkatých látek a vysokou stravitelností

Díky laktogenním účinkům je pivovarské mláto vhodné krmivo pro výživu vysokoužitkových dojnic. Pozitivní účinek pivovarského mláta na mléčný a výkrmový dobytek zkoumal Duynie ve spolupráci s výzkumným ústavem pro výživu hospodářských zvířat. Nejdůležitější výsledky ukázaly, že díky pomalému uvolňování živin jsou bílkoviny pivovarského mláta ve velké míře stráveny pouze v tenkém střevě. Během fermentace v bachoru pivovarské mláto kladně podporuje tvorbu prekurzorů mléka a masa.