CornGold

Kukuřičné glutenové krmivo 

CornGold (CGF – corn gluten feed) je velice hodnotné proteinovo-energetické krmivo. Obsahuje přibližně 44 % sušiny a je možné jej silážovat podobným způsobem jako kukuřičnou siláž.