Zlomkový a zadní ječmen

Sušená krmná surovina s vyšším podílem proteinu

Používá se v kompletních krmných směsích ve výživě prasat, dojnic, skotu, koní, ovcí a jiných druhů hospodářských zvířat.

Zadní ječmen vznikající při výrobě sladu. Produkt z čištění sladovnického ječmene, složený z malých zrn a úlomků zrn sladovnického ječmene, odseparování ještě před procesem sladu. Jsou to tenké nebo jinak narušené, zlomené zrna, které při třídění přepadnou přes síta s otvorem 2,2 x 2,0 mm