Бирена каша: Кози

Бирената каша е влажен фураж с изключително добри вкусови качества и съдържание на полезни протеини. Тя има добро съдържание на фибри, което я прави полезна за използване като добавка, когато се дава на големи дози, ако фуражът не достига или е с висока цена. Дори когато се дава на по-малки дажби, тя продължава да бъде много рентабилен източник на протеини към хранителните режими на едър рогат добитък.