Влажен - Moist (4)

Бирена каша: Едър рогат добитък
Бирена каша: Едър рогат добитък
Влажен - Moist

Бирена каша: Едър рогат добитък

Бирената каша е влажен фураж с изключително добри вкусови качества и съдържание на полезни протеини. Тя има добро съдържание на фибри, което я прави полезна за използване като добавка, когато се дава на големи дози, ако фуражът не достига или е с висока цена. Дори когато се дава на по-малки дажби, тя продължава да бъде много рентабилен източник на протеини към хранителните режими на едър рогат добитък.

Бирена каша: Свине
Бирена каша: Свине
Влажен - Moist

Бирена каша: Свине

Бирената каша е влажен фураж с изключително добри вкусови качества и съдържание на полезни протеини. Тя има добро съдържание на фибри, което я прави полезна за използване като добавка, когато се дава на големи дози, ако фуражът не достига или е с висока цена. Дори когато се дава на по-малки дажби, тя продължава да бъде много рентабилен източник на протеини към хранителните режими на едър рогат добитък.

Бирена каша: Кози
Бирена каша: Кози
Влажен - Moist

Бирена каша: Кози

Бирената каша е влажен фураж с изключително добри вкусови качества и съдържание на полезни протеини. Тя има добро съдържание на фибри, което я прави полезна за използване като добавка, когато се дава на големи дози, ако фуражът не достига или е с висока цена. Дори когато се дава на по-малки дажби, тя продължава да бъде много рентабилен източник на протеини към хранителните режими на едър рогат добитък.

Бирена каша: Овце
Бирена каша: Овце
Влажен - Moist

Бирена каша: Овце

Бирената каша е влажен фураж с изключително добри вкусови качества и съдържание на полезни протеини. Тя има добро съдържание на фибри, което я прави полезна за използване като добавка, когато се дава на големи дози, ако фуражът не достига или е с висока цена. Дори когато се дава на по-малки дажби, тя продължава да бъде много рентабилен източник на протеини към хранителните режими на едър рогат добитък.

Течен - Liquid (1)

Бирена мая: Свине
Бирена мая: Свине
Течен - Liquid

Бирена мая: Свине

Бирената мая е течен фураж с изключително добри вкусови качества и високо съдържание на енергия и протеини. Тя има отлична смилаемост и много добри нива на аминокиселини. Бирената мая има добри свойства за смесване и обработка в системи за хранене на прасета с течен фураж.

Офис
Бюро за продажби

info@duynie.bg